image

לאחרונה אנו שומעים על כוננים, שיוצאים להצלת חיים ולא שבים לביתם. 
אנו כואבים, כועסים לעיתים, ומייד נרתמים לעזור למשפחה, לאלמנה, לילדים ונותנים את הלב.

לצערנו הרב, לאחר מקרה שכזה, אנו מוצאים את המשפחה עם בעיה כלכלית גדולה שנוצרה.
עם חוסר בהכנסה קבועה, על פי רמת החיים שהייתה נהוגה, עם ילדים שיגדלו וצורך בהכנסה גודל והולך, עם השנים.

לארגון חשובה מאד הרווחה של הכונן, ובעיקר משפחתו והדאגה למשפחתו בשעת אסון חלילה.
על כן, ברצוננו לידע, כי קיימת הטבה לכונני הארגון בהסדרת ביטוח מוזל למקרה פטירה חו"ח, ואנו רואים חשיבות רבה להגן על המשפחה בנושא.

הביטוח הינו פרטי. כל כונן, יראה את משפחתו ויחליט, אם מעוניין לערוך הגנה זו עבורם.
הסכום שתקבל המשפחה, יכול להיות מ 1 מיליון ₪ ומעלה (על פי הצרכים ורצון הכונן). 
בכל שנה, העלות עולה בשקלים בודדים, עקב ההתבגרות בגיל של הכונן. 
דוגמא לעלות החודשית בש"ח של הביטוח לכוננים, עבור מיליון ₪ פיצוי למשפחה:
גם כוננים שקיים להם ביטוח שכזה היום, יש מקום לבדיקת הוזלת הביטוח על פי התנאים הקיימים לארגון.
image
לצורך הצטרפות והגנה על המשפחה, קבלת פרטים ובדיקת המצב הביטוחי הקיים
יש ליצור קשר עם נועם ליפשין
(פרייבט 36) - 054-4631813 
או בהרשמה מטה
שם פרטי ושם משפחה
נייד
מספר כונן
סניף
***ההודעה נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לגברים ונשים כאחד***